จุดเริ่มต้นของสุขภาพดี มักจะมีเรื่องน้ำหนักตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ และวิธีการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนั้น ไม่ใช่เพราะการอดอาหาร แต่เป็นวิธีการรับประทานอย่างถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ

บอกลาสูตรอาหารต่างๆที่เต็มไปด้วยข้อยกเว้นจำนวนมาก จนอาจจะทำให้ชีวิตประจำวันยากขึ้นกว่าเดิม ไลฟ์สไตล์ไม่ควรเปลี่ยน สังคมยังคงต้องมี แต่วิธีการเตรียมตัวต่างหากคือเคล็ดลับที่ถูกต้อง


วิธีการรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น Intermittent Fasting หรือ Ketogenic diet นั้นล้วนได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยและวารสารทางการแพทย์จำนวนมากว่าได้ผลในระยะยาว


"ภารกิจของผม คือการทำให้ทุกคนกลับไปคนเดียวกัน เมื่อตอนอายุ 18 ปี ยินดีต้อนรับสู่

Hack your Health ครับ."
- หมอโจ้ -

เริ่มต้นกับสารอาหารที่ควรรู้

เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร แบบแผนของมื้ออาหาร สารอาหารประเภทต่างๆ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันดี ไขมันไม่ดี วิตามิน เกลือแร่ แร่ธาตุ และ อื่นๆ

การทำ Intermittent Fasting

หนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพที่ใช้กันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหน 16-8, 18-6, 20-4 หรือแนวคิดๆ ล้วนมีหลักการด้วยเหตุผลข้อเดียวคือ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วิธีการออกกำลังกาย

สุขภาพดีประกอบจาก อาหาร 80% และการออกกำลังกายอีก 20% ตอนนี้คือเวลาในการดูแลส่วนที่เหลือที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปร่างที่ได้ดั่งใจตามความปรารถนาสวัสดีครับ

ผม นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค (หมอโจ้)  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง)
  • ปริญญาโทอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านสุขภาพในนักเดินทาง (Certificate in Travel Health™)
  • Clinical Consideration in Aeromedical Transport (CCAT)
  • AHA® Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)
  • AHA® Basic Life Support (BLS)
  • International Trauma Life Support (ITLS)
  • BOSIET: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET)