เนื้อหาทั้งหมด

  EP 11 : แนะนำการเริ่มต้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Intro to Cardio Exercise 101)
Available in days
days after you enroll
  บทที่2 ความต่างของ Cardio แต่ละแบบ
Available in days
days after you enroll
  บทที่2 การเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มออกกำลังกาย
Available in days
days after you enroll
  บทที่3 การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเลือกวิธีที่ถูกต้อง
Available in days
days after you enroll
  สรุป
Available in days
days after you enroll
  EP 12 : การออกกำลังกายแบบเน้นแรงต้าน (Weight Training 101)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4
Available in days
days after you enroll

ราคาคอร์สเรียน