จะรู้ได้อย่างไร ว่าควรต้องปรึกษาแพทย์แล้ว


ถ้าท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีปัญหาเหล่านี้

ทดลองมาหลายวิธีแล้ว แต่ยังไม่ได้ผล

ต้องการคำปรึกษาเชิงลึกจากแพทย์เพื่อวางแผนการลดน้ำหนักแบบถูกต้อง

อยากได้ผู้เชี่ยวชาญไว้เป็นที่ปรึกษาข้างกายเรื่องการดูแลกระชับสัดส่วนหมอโจ้ นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค


วิธีการของผมอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนแพทย์ท่านอื่นๆ

ผมจะใช้การปรับการทานอาหาร การปรับพฤติกรรม การปรับการนอน การปรับการออกกำลังกาย จนสุดทาง

แล้วถ้ายังไม่ได้ผล เราจะไปสู่การใช้ยาในทางเลือกสุดท้าย

โดยเส้นทางหลักที่ผมจะนำมาใช้คือการทำ "Intermittent Fasting"

ระยะเวลา 45 นาที ที่ท่านจะได้รับจากการปรึกษาจะเปลี่ยนแนวทางการดูแลของท่านตลอดไป

ผมเชื่อเช่นนั้นครับ

ก่อนจะเริ่มการปรึกษา

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนดังนี้

Frequently Asked Questions


Can I get a refund if I'm unhappy with my purchase?

If you are unsatisfied with your coaching, reach out to us to see if your purchase is eligible for a refund.

As stated in Teachable's Terms of Use, Coaching IS NOT covered by Teachable's 30-day student refund policy. As such, we highly recommend that you add your own refund policy here.


How do I schedule my appointment?

Upon purchasing coaching, you'll receive further instructions on how to book a time for your appointment.


Can I purchase coaching more than once?

Absolutely! If you find yourself in need of coaching more than once, simply purchase the coaching again.