E-Book ความยาว 350 หน้า


คำนำจากใจของผม ถ้าหากท่านได้อ่านหนังสือฉบับนี้อยู่แสดงว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่กำลังสนใจในปัญหาสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวของเรา โดยมีความหวังว่าจะมีวิธีในการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร การออกกำลังกาย หรือ การพักผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญตามธรรมชาติก่อนจะไปสู่การใช้ยาตามมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน ผมมีความตั้งใจที่จะรวบรวมบทความจากเว็บไซต์ที่ผมได้เขียนเอาไว้ ให้ท่านได้ใช้ควบคู่กับคอร์สออนไลน์ที่ท่านได้สมัครไว้ โดยหนังสือ E-book ฉบับนี้ผมจะมอบให้เฉพาะท่านเท่านั้นครับ

รายละเอียดสำหรับการอ่าน